KUZEY FRANSA Estracelles Sarayi -2008

Yangından sonra guclendirme. Altında Oluk duvarlarda kravat-kiriş.

Ankraj tpi ARL 30/30/3 Uzunluk 8 metre ve 16 metre ile yapının güçlendirilmesi.

Kiris ve duvar ustu calismalari. CIS Enjeksiyonu.